Vuosikokouskutsu

Hei KSKKH:n jäsen!
Tervetuloa Sunnuntaina 13.3.2022 klo 15  Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat Ry:n vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään Kennelpiirin tiloissa Laukaan Rokkakankaalla osoitteessa Rokkakankaantie 9, Laukaa.

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Muistamiset ja palkittavat 2021 toimikaudella
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Toimintakertomus 2021
 8. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2021
 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 10. Talousarvio vuodelle 2022
 11. Toimintasuunnitelma 2022
 12. Liittymis- ja jäsenmaksut 2022
 13. Puheenjohtajan valinta 2022 toimikaudelle
 14. Hallituksen jäsenten valinta
 15. Erovuoroiset: Olli Prättälä ja Kirsi Tuominen.
  Olli ei ole käytettävissä jatkamaan.
 16. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
 17. Yhdistyksen edustajan valinta K-S kennelpiirin vuosikokoukseen
 18. Hallituksen kokouksen päätettäväksi kokouskutsussa esittämät asiat
  sekä jäsenistön esittämät asiat vuosikokoukselle.
 19. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
 20. Kokouksen päättäminen