Vuosikokous 15.3.2023

Tervetuloa sankoin joukoin Keski-Suomen kanakoiraharrastajat ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 15.3.2023 klo 18 Keski-Suomen kennelpiirin toimitiloihin Rokkakankaalle (osoite: Rokkakankaantie 9, Laukaa). Esityslista löytyy alta

Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry:n vuosikokous 2023 kutsu ja
asialista

Aika: ke 15.3.2023 klo 18
Paikka: Rokkakankaantie 9, Laukaa, K-S kennelpiirin tiloissa

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 • Muistamiset ja palkittavat 2022 toimikaudella
 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Toimintakertomus 2022
 6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022
 7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Talousarvio vuodelle 2023
 9. Toimintasuunnitelma 2023
 10. Liittymis- ja jäsenmaksut 2023
 11. Puheenjohtajan valinta 2023 toimikaudelle
 12. Hallituksen jäsenten valinta
 13. Erovuoroiset: Sami Spets (käytettävissä) ja Anne-Mari Naarminen (ei käytettävissä)Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
 14. Yhdistyksen edustajan valinta K-S kennelpiirin vuosikokoukseen
 15. Hallituksen kokouksen päätettäväksi kokouskutsussa esittämät asiat sekä jäsenistön esittämät asiat vuosikokoukselle.
 16. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
 17. Kokouksen päättäminen