Vuosikokouksen asialista

Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry:n vuosikokous 2024
Kutsu ja asialista

Aika: Ke 13.3.2024 klo 18.00
Paikka: Rokkakankaantie 9, Laukaa, kennelpiirin tiloissa

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
  • Muistamiset ja palkittavat 2023 toimikaudella
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Toimintakertomus 2023
 7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023.
 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 9. Talousarvio vuodelle 2024
 10. Toimintasuunnitelma 2024
 11. Liittymis- ja jäsenmaksut 2024
 12. Puheenjohtajan valinta 2024 toimikaudelle
 13. Hallituksen jäsenten valinta
  • Erovuoroiset: Terho Heimonen (käytettävissä), Markku Pykäläinen (ei käytettävissä)
 14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
 15. Yhdistyksen edustajan valinta K-S kennelpiirin vuosikokoukseen
 16. Hallituksen kokouksen päätettäväksi kokouskutsussa esittämät asiat
  sekä jäsenistön esittämät asiat vuosikokoukselle.
 17. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
 18. Kokouksen päättäminen